Aktuálna ponuka

   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom, malá sála, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo
Dátum a čas dražby
23.10.2020 10:00
Vyvolávacia cena
56.300,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
500,-€
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena

Možnosť zníženia ceny
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena