Aktuálna ponuka

   
Miesto konania dražby
Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom číslo 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom (prízemie, veľká sála)
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
40.200,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-€
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom, malá sála, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo
Dátum a čas dražby
17.12.2020 14:00
Vyvolávacia cena
42.300,-€
Minimálne prihodenie
500,-€

PRIPRAVUJEME: dražba bytu v Senci

UPUSTENÉ OD DRAŽBY!!!
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
83.400,-€
Možnosť zníženia ceny