Aktuálna ponuka

   
Miesto konania dražby
bude doplnené
Dátum a čas dražby
00.00.0000 bude doplnené
Vyvolávacia cena
bude doplnené
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
100,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
.. bude stanovené čoskoro!
Vyvolávacia cena
18 800,-EUR
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena

Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
Minimálne prihodenie
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
bude doplnené
Dátum a čas dražby
00.00.0000 bude doplnené
Vyvolávacia cena
Minimálne prihodenie
Konečná cena

Ukončené dražby

   
Miesto konania dražby
Dom kultúry Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno (2. poschodie, zasadacia miestnosť)
Dátum a čas dražby
31.05.2022 12:30 hod.
Vyvolávacia cena
30.000,-EUR
Minimálne prihodenie
500,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo 900 27 (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
18.07.2022 10:00 hod.
Vyvolávacia cena
4 300,-EUR
Minimálne prihodenie
200,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, A. Bernoláka 5185/6, Ružomberok 034 01
Dátum a čas dražby
15.07.2022 11:00 hod.
Vyvolávacia cena
24 400,-EUR
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo 900 27 (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
08.03.2023 11:00 hod.
Vyvolávacia cena
333 750,-EUR /najnižšia možná cena/
Minimálne prihodenie
500,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
16.08.2023 11:00 hod.
Vyvolávacia cena
5 400,-EUR
Minimálne prihodenie
200,-EUR
Konečná cena

Dražba 3-izbového bytu v Petržalke

UPUSTENÉ OD DRAŽBY!!!
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena

Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Motel Gomáš, Pri Váhu 1/1, 034 91 Hubová (prízemie, malý salónik)
Dátum a čas dražby
28.02.2022 13:45 hod.
Vyvolávacia cena
19.000,-EUR
Minimálne prihodenie
200,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Obecný úrad Trstice, Trstice č. 667, 925 42 Trstice
Dátum a čas dražby
29.06.2021 11:30 hod.
Vyvolávacia cena
122 000,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
500,-€
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom číslo 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom (prízemie, veľká sála)
Dátum a čas dražby
14.05.2021 11:30 hod.
Vyvolávacia cena
40.200,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-€
Konečná cena

Dražba bytu v Senci

UPUSTENÉ OD DRAŽBY!!!
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
83.400,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (Kultúrny dom, malá sála)
Dátum a čas dražby
02.06.2021 13:30 hod.
Vyvolávacia cena
11.200,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-€
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom, malá sála, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo
Dátum a čas dražby
17.12.2020 14:00
Vyvolávacia cena
42.300,-€
Minimálne prihodenie
500,-€
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
25 000,-EUR s možnosťou zníženia!
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
48 400,-EUR
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
16.08.2023 12:15 hod.
Vyvolávacia cena
3 350,-EUR
Minimálne prihodenie
100,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena

Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR
Konečná cena
   
Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
14 900,-EUR
Minimálne prihodenie
100,-EUR
Konečná cena