Predmetom druhej opakovanej dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 10463, Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, okres Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parcelné číslo 5512/132, druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 397 m2
parcelné číslo 5512/265, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2
parcelné číslo 5512/302, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2

Stavby
súpisné číslo 5639 na pozemku parcelné číslo 5512/265, druh stavby: 10 – Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom
bez súpisného čísla na pozemku parcelné číslo 5512/302, druh stavby: 20 – Iná budova, popis stavby: záhradný domček
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1.

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia so sedlovou strechou. Dom je situovaný v novovznikajúcej štvrti - Senec gardens, mimo zastavaného územia mesta Senec. Dom pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je zádverie, chodba, technická miestnosť, šatník, kuchyňa, komora, 2x kúpeľňa a terasa. Zastavaná plocha rodinného domu je 173,46 m2. Záhradný domček pozostáva z jednej bytovej miestnosti. Zastavaná plocha záhradného domčeku je 32 m2.

Popis stavby a príslušenstva:
Rodinný dom je založený na pásových betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie a deliace konštrukcie sú z tvárnic YTONG. Strecha je sedlová s krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné z hliníkového plechu. Stropné konštrukcie sú znížené so zabudovanými svietidlami. Úpravu vonkajších povrchov tvorí štruktúrovaná silikátová omietka ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému, na čelnej strane domu je obklad. Okná a vstupné dvere sú plastové s izolačným trojsklom a exteriérovým žalúziami na diaľkové ovládanie. Vnútorné dvere sú drevené v obložkových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné drevené podlahy hr. 18 mm, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Úpravu vnútorných povrchov tvoria sadrové hladké omietky, podhľady zo sadrokartónu s okrasnými rímsami. V kuchyni je kuchynská linka na mieru, s masívnou drevenou pracovnou doskou a stolom a vstavanými spotrebičmi: indukčnou varnou doskou, elektrickou rúrou, umývačkou riadu, chladničkou, digestorom a nerezovým drezom. V dome sú dve kúpeľne, v jednej z nich je samostatne stojaca vaňa, sprchová zástena, keramické umývadlo so spodnou skrinkou a keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. V druhej kúpeľni je samostatne stojaca vaňa, keramické umývadlo so spodnou skrinkou a keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. V obývacej miestnosti s kuchyňou je na časti stien drevený obklad. V dome sú 3 vstavané skrine. Vykurovanie domu je ústredné teplovodné podlahové plynovým kondenzačným kotlom so súbežnou prípravou TÚV. Rozvody elektroinštalácie sú kompletné svetelné aj motorické s rozvádzačom a automatickými ističmi. Rozvody zdravotechniky sú kompletné, plastové. Dom je napojený na všetky inžinierske siete vrátane plynu. Dom je klimatizovaný, má predprípravu na zelené energie. Použité materiály a zariaďovacie predmety sú vyššieho štandardu.

Popis príslušenstva:
Záhradný domček bez súpisného čísla je samostatne stojaci prízemný nepodpivničený objekt, pozostávajúci z jednej bytovej miestnosti. Je založený betónových základoch, obvodové steny sú murované, strecha plochá s fóliovou krytinou. Strop je drevený s viditeľnými trámami a dreveným záklopom. Podlahu tvorí keramická dlažba. Okná a vstupné dvere sú plastové s izolačným trojsklom. Vykurovanie je elektrické podlahové. Domček je klimatizovaný. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s automatickým istením. Na fasáde je vyvedená voda na polievanie.

Z ľavej strany rodinného domu je sklad náradia. Základy tvoria základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové obité. Strecha je pultová s krytinou z lexanu. Klampiarske konštrukcie z hliníkového plechu. Úpravy vonkajších povrchov - brizolit, úpravy vnútorných povrchov - napustenie impregnáciou. Výplne otvorov - dvere -drevo plastové.

Oplotenie od ulice bolo vyhotovené v roku 2020 z omietnutých prefabrikovaných plotových dielcov. V oplotení je jedna bránka a dve diaľkovo ovládané posuvné brány so zrýchleným pohonom. V oplotení je osadený wallbox 16/32 A. Oplotenie záhrady je vyhotovené zo stĺpikov osadených v betónovom základe, výplň tvoria drevoplastové dosky.

Opis stavu predmetu dražby:
Ide o novostavbu postavenú v roku 2019. Rodinný dom, záhradný domček, záhrada aj terasa sú pravidelne udržiavané a vyhotovené v materiáloch nadštandardnej kvality. Údržba objektu bola dobrá, technický stav a opotrebenie zodpovedá veku domu. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Miesto konania dražby: Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo 900 27 (prízemie, malá sála)
Čas konania dražby: 08.03.2023 11:00 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 445 000,-EUR
Vyvolávacia cena: 333 750,-EUR /najnižšia možná cena/
Minimálne prihodenie: 500,-EUR
Dražobná zábezpeka: 30 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom v mieste obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo 900 27 (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
08.03.2023 11:00 hod.
Vyvolávacia cena
333 750,-EUR /najnižšia možná cena/
Minimálne prihodenie
500,-EUR