Kontaktné údaje

Dražby realít s. r. o.

Tri Vody I. č. 28
900 45 Malinovo

 

IČO: 46 642 293
DIČ: 2023553059
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2087 5175
Mobil: 00421 948 167 168
E-mail: info@drazbyrealit.sk
Web: www.drazbyrealit.sk
   

Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 81016/B