Dražba 3-izbového bytu v Petržalke

UPUSTENÉ OD DRAŽBY!!!

Viac info a foto čoskoro!

Miesto konania dražby:
Čas konania dražby: ..
Znalecké ocenenie predmetu dražby:
Vyvolávacia cena:
Minimálne prihodenie:
Dražobná zábezpeka:
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena

Možnosť zníženia ceny