Informácie pre dlžníkov

V tejto sekcii Vám prinášame niekoľko rád ako sa dostať zo vzniknutého problému čo najlepšie, prípadne ako postupovať počas výkonu dražby.

Prvoradá je komunikácia, nepodceňujte túto skutočnosť a komunikujte s nami, vždy sa dá nájsť riešenie takmer každej situácie. Kontaktujte nás ihneď a určite nájdeme to správne riešenie práve pre Vás!

Väčšina našich dražieb sa končí pred jej samotným otvorením, a to z dôvodu uhradenia výšky pohľadávky spolu s nákladmi či reštrukturalizáciou pohľadávky s navrhovateľom dražby tzv. upustenie od dražby.

Dôvody pre upustenie od dražby:

  • úhrada pohľadávky dražobníkovi
  • dohoda s navrhovateľom dražby
  • predaj zálohu za spolupráce dražobnej spoločnosti

Každú jednu formu uspokojenia navrhovateľa je potrebné konzultovať s dražobníkom.

Upustiť od dražby môže dražobník do otvorenia dražby, a to bezodkladne po splnení zákonom stanovených podmienok.

Samotný priebeh dražby:

  • poskytnite maximálnu súčinnosť dražobníkovi, v opačnom prípade sa vystavujete vlastnému poškodzovaniu
  • na dražbe nemusíte byť osobne účastný, všetko sa dozviete z notárskej zápisnice
  • výsledok Vám bude oznámený úradnou zásielkou do vlastných rúk obdobne ako Vám bolo doručené oznámenie o dražbe, či iné písomnosti
  • vydražiteľ zaplatil svoje peniaze, preto je pochopiteľné, že sa bude domáhať užívania nehnuteľnosti a má na to aj zákonné právo, znemožniť mu ho je nereálne
  • preplatok z dražby Vám bude vrátený ihneď po odovzdaní majetku