Vitajte na stránkach
DRAŽBY REALÍT

Dražobná spoločnosť Dražby realít s.r.o. je silným partnerom pri riešení reálnych problémov s nesplatenými dlhmi, zabezpečenými záložným právom. Pri výkone dobrovoľných dražieb využíva najmodernejšie prostriedky na dosahovanie najlepších výsledkov. Dostatočné skúsenosti a znalosti sú zárukou, že žiadny problém týkajúci sa dražby nie je neriešiteľný.

V prípade, ak máte dlžníka, ktorý je v omeškaní so splatením dlhu a svoju pohľadávku máte zabezpečenú záložným právom zapísaným v katastri nehnuteľností, neváhajte nás kontaktovať! 

Ako dražobník Vám ponúkame odborné právne poradenstvo a realizáciu speňaženia zálohu formou dobrovoľnej dražby, z výťažku ktorej uspokojíme Vašu pohľadávku. A nie len to! Ponúkame Vám aj dražby hnuteľností, dražby nehnuteľností (výkon záložného práva), realizáciu zamestnaneckých elektronických dražieb (online dražby), elektronických dražieb hnuteľností.

 

      Tešíme sa na spoluprácu!

                                                     Dražby realít, s.r.o., Vaša dražobná spoločnosť